Bij de kinesiste kan u terecht voor :

- ontwikkeling van de motoriek bij baby's en peuters
- fijn motorische vaardigheden
- grof motorische vaardigheden
- schrijfmotoriek
- structurele inzichtelijke vaardigheden
- lateralisatie
- ruimtelijke - visuele vaardigheden

Problemen in de motoriek

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Een kind met motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan bij veel kinderen dus heel belangrijk zijn.

Bewegingservaringen

Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen durven en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, ze leren al doende het besef van een linker -, en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, ook wordt het geheugen en de motoriek gestimuleerd.

Schrijfmotoriek

Een belangrijk aspect in het dagelijks leven van een schoolgaand kind is het schrijven. Slordig, moeilijk leesbaar, te traag, pijn bij het schrijven, veel moeite met schrijven,… dit kan allemaal tot frustratie leiden. Deze problemen kunnen zich reeds in de kleuterklas manifesteren wanneer het kind een verkeerde pengreep onderhoudt of wanneer er onvoldoende aandachtwordt besteed aan een goede zithouding.

Schrijven is een complexe vaardigheid die zowel motorische vaardigheden als cognitieve vaardigheden vereist. Het juiste schrijfmateriaal, een goede zithouding en een correcte instructie kunnen reeds veel verschil maken bij het schrijven.

De therapie kan uit verschillende onderdelen bestaan. Afhankelijk van de noodzaak benadrukken we eerder de motorische vaardigheden, de motorische planning of het visueel-motorische aspect wanneer het kind moeite heeft om dingen die hij/zij waarneemt te kunnen overtekenen.

Tarieven

Psychomotorische ondersteuning wordt terugbetaald door de mutualiteiten MAAR dit voor een beperkt aantal sessies. 
De tarieven die door het RIZIV zijn opgelegd, worden gehanteerd.

Hoe te werk gaan?
Indien u doorverwezen wordt door een school ... 
1) Raadpleeg de (huis)dokter voor een voorschrift psychomotoriek 
2) Neem contact met mij op voor een eerste afspraak 
3) Er wordt een psychomotorische test afgenomen om het probleem in kaart te brengen

Indien u doorverwezen wordt door een multidisciplinair team ... 
1) U beschikt reeds over de testresultaten en u heeft een voorschrift van een pediater
2) Neem contact op voor een eerste afspraak zodat we kunnen starten.

Heeft uw kind
spraakproblemen?
Contacteer ons,
Wij helpen graag!

0475 91 97 82